Учители създават отбори по роботика в 17 български училища

14.11.2016 | Новини

unnamed-117 менторски екипа от по двама учители ще получат подкрепа да създадат отбор по роботика в училищата, където преподават. Подкрепените учители са от 17 училища от 12 населени места в страната. Вижте списък тук.

В отборите по роботика учениците работят за изпълнението на  различни мисии с обществена насоченост. Паралелно подготвят презентации на разработени от тях научноизследователски проекти. Участието в отбор по роботика дава възможност за придобиване на нови знания в областта на науката и технологиите чрез практически занимания, както и развитие на умения за презентиране и работа в екип. Чрез заниманията по роботика учениците работят в екип по разрешаване на важен местен проблем, който тази година е свързан с Животните, нашите съюзници.

Одобрените менторски екипи ще получат специализирано онлайн обучение, както и 6-месечна онлайн подкрепа относно правилата на  състезанието First Lego League. Програмата осигурява обoрудване за дейността на един отбор – комплект Lego с програмируем модул Mindstorm educations 45544 и състезателнo поле. Освен това, част от отборите получават възможност да участват на финалния фестивал в София, при отлично представяне на междинните етапи.

Кандидатите са избрани след проведен конкурс, в който се включиха 42 екипа от училища от 27 населени места. Тази година броят на кандидатите се увеличи с 18 % спрямо кандидатствалите в първото издание на програмата през учебната 2015-2016 г.

В първото издание на програмата бяха подкрепени 17 менторски екипа от 12 населени места. 34 учители преминаха обучение относно правилата на  състезанието First Lego League. Създадени бяха 17 отбора по роботика в 17 училища, като 15 от тях продължават заниманията си по роботика и през настоящата учебна година. Повече от 250 ученици от 5 до 10 клас са включени в създадените отбори. Всичко научено през годината учениците представиха по време на Фестивала „Роботика за България“, където успяха да усетят духа на международното състезание под формата на FIRST LEGO League.

Роботика за България“ е по идея и инициатива на SAP Labs България и се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“.