Промените, предвидени в Правилника за работа на Фонд за лечение на деца, на практика вредят на децата

14.07.2016 | Новини, Становища

Български дарителски форум, „Спаси, дари на…“, Националната асоциация на децата с диабет и фондация „Маковe за Мери“ отправят редица въпроси и предложения към министър-председателя Бойко Борисов и здравния министър Петър Москов във връзка с предвидени в проектопостановление на Министерски съвет, промени в работата на Център „Фонд за лечение на деца” (ЦФЛД). Документът е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването и коментари и становища по него могат да се изпращат до 21-ви юли 2016г.

На практика проектът утвърждава тенденция, за която организациите, ангажирани с ефективната и прозрачна работа на ЦФЛД, отдавна предупреждават: ограничаване на лечението на деца в чужбина със средства на фонда и увеличаване на финансирането, но само за лекарства и консумативи при лечение в България.

Опасенията на организациите, отправили своите въпроси и предложения към министър-председателя и здравния министър, се базират на обстоен анализ на проекта на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 280 от 2004 год. на Министерския съвет за създаване на Център „Фонд за лечение на деца”, който показва следните проблеми и трудности:

1. Създават се нови звена при взимането на решения за подпомагане на лечението на деца (лекарски консилиуми, лечебни заведения, клинични и лечебно-консултативни комисии) без да е ясно дали са конституирани, без да са регламентирани срокове за произнасянето им, без санкции при забавяне и без ясно нормативно основание, при което да са длъжни да работят за нуждите на фонда. Включването на повече звена в дейността на фонда води до смесване и размиване на отговорността, респективно – до забавяне на лечението;

2. Ограничава се списъкът с експерти до национални консултанти и председатели на научни дружества, с което се нарушава принципът на независимост, обективност и бързина при изготвяне на експертните становища и се създават предпоставки за забавяне и корупция;

3. Прави се опит да се вмени като задължение на родителите представянето на нови медицински документи, което ще се затрудни достъпа на децата до ЦФЛД и отново ще се създадат сериозни предпоставки за конфликти и корупция;

4. Издаването на формуляр за планирано лечение S2 и заплащането на лечението с него се прехвърля като ангажимент на НЗОК, без да са създадени нормативни документи, уреждащи отношенията между ЦФЛД и НЗОК;

5. Формално срокът за приключване на всяка преписка се скъсява с 6 дни, но на практика се създават предпоставки за безконтролно забавяне чрез новите звена, чрез „резолюция на директора на фонда” (чл. 35, ал. 3) и липса на срокове за получаване на оферта, а наличие на срок за внасянето й за разглеждане от ОС след получаване;

6. Проектът предвижда медицинските изделия, необходими за оперативно лечение на деца в България по клинични пътеки да останат в обхвата на дейността на ЦФЛД, без да е разработена методика, по която ЦФЛД да реферира и контролира цените на изделията. Наред с това, проектът предвижда включването в обхвата на фонда и на нова група лекарства, без да е изготвена финансова обосновка;

7. Остава под въпрос и не е регламентирана възможността български лекари да придружават при необходимост деца за лечение в чужбина, така че да бъде гарантирано безопасното транспортиране на най-тежко болните пациенти.

Въпроси и предложения относно промените в работата на ЦФЛД

Предвид изложените въпроси и анализ, предлагаме Министерство на здравеопазването да оттегли проекта на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 280 и да сформира работна група с широк кръг експерти и граждански организации, която да изготви нов проект, защитаващ в максимална степен правото на децата на навременно и качествено лечение.