Ученици влизат в света на театъра с подкрепата на ФРГИ по програма „Дъга“

04.02.2016 | Новини

Според данни на МОН за учебната 2014/2015 г. у нас вербалната агресия в училище се е повишила с 460% само за една една година. През 2014 г. са били регистрирани 286 случая, а през 2015-та са с 1317 повече. Психическият тормоз съответно през 2014 г. е имало 131 случаи на регистриран психически тормоз в училище, а през 2015-та година са с 366 повече.

Част от проблема за повишените нива на агресия са неудовлетвореността и липсата на самочувствие в младежите, както и липсата на извънкласни занимания. Към тази статистика във Велико Търново подхождат като осигуряват разбираща и подкрепяща младежите среда, създават здравословна алтернатива за забавление и изразходване на енергията като алтернативна форма на обучение.

Главните герои в проекта „Ай де де. И аз го мога.“ на сдружение „Стъпка по стъпка“ са младежи на възраст от 14 до 19 години, застрашени от отпадане от училище и проявяващи агресия, от държавни и общински училища на територията на Велико Търново. Проектът става възможен благодарение на програма „Дъга“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Идеята на сдружението е да създаде театрална работилница, която да даде възможност на младежите да използват театралното изкуство за подобряване на общуването, приемането на различията помежду си и противопоставяне на агресията в училище.

Научете повече за проект „Ай де де. И аз го мога“ на сдружение „Стъпка по стъпка“, рализиран по програма „Дъга“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ тук.