XII издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“ първи учебен срок/семестър 2016/2017

01.09.2016 | Новини

unnamed (1)За 12-та поредна година Фондация „Благотворител“ организира стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“, с която насърчава млади хора, постигнали висок успех в училище или университета.

Кой може да кандидатства?
– ученици от 8-и до 12-и клас от цялата страна с нарушено зрение; лишени от родителски грижи или живеещи в приемни семейства в страната с успех над 5 за предходната година;
– студенти първокурсници, лишени от родителски грижи или живеещи в приемни семейства в страната;
– студенти втори-четвърти курс с успех над 4.50 от предходния семестър, лишени от родителски грижи и в приемни семейства в страната.

Какви са стипендиите?
– за ученици от 8-и до 12-и клас, с успех над 5.50 – 5 бр. по 320 лв.,с успех над 5.00 – 5 бр. по 200 лв.
– за студенти първокурсници – 3 бр. по 400 лв.
– за студенти от втори до четвърти курс с успех над 4.50 – 6 бр. по 560 лв.
* стипендиите се изплащат на равни вноски за периода октомври – януари 2016/2017

Как се кандидатства?

I етап – до 30.09.2016 г.
– За учениците са необходими: служебна бележка за успех от учебната 2015/2016, служебна бележка за извинени/неизвинени отсъствия, автобиография, данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни и есе от 1800 до 3600 знака на една от следните теми по избор – „Качествата на моя любим учител”, „Най-добрият начин да предскажеш бъдещето е да го създадеш“ /Ейбрахам Линкълн/, „Силата на словото може да изцелява, може и да убива“.
– За студентите са необходими: автобиография, данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни, уверение за записан семестър и есе от 1800 до 3600 знака на една от следните теми по избор – „Качествата на моя любим учител”, „Най-добрият начин да предскажеш бъдещето е да го създадеш“ /Ейбрахам Линкълн/, „Силата на словото може да изцелява, може и да убива“.

Документите можете да изпратите на gro.l1719052624etiro1719052624vtoga1719052624lb@ec1719052624iffo1719052624" target="_blank" rel="noopener">gro.l1719052624etiro1719052624vtoga1719052624lb@ec1719052624iffo1719052624 или на адрес 1186 София, ул. „Черно море” 4, тел. за контакт 0885 414 038.
Aко сте одобрени на I етап, до 05 октомври Вашето име ще бъде обявено в сайта www.blagotvoritel.org.

II етап – до 15.10.2016 г. с одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” – на живо или по телефон.

Ако сте преминали успешно двата етапа на конкурса, до 25 октомври Вашето име ще бъде обявено на сайта www.blagotvoritel.org.

Информация за конкурса и декларация