ТехСуп България дарява софтуер за НПО и читалища от България

11.01.2016 | Новини

Ако представлявате неправителствена организация, регистрирана в обществена полза или читалище, можете да получите като дарение лицензиран софтуер. Даренията на технологични ресурси се осъществяват чрез дарителската програма на TechSoup, чийто партньор за България е Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Благодарение на програмата организациите имат възможност да насочат спестените средства към дейности, свързани с тяхната идеална цел.

Платформата за технологични дарения Техсуп България стартира през 2009 г. в резултат на партньорството между Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и базираната в Сан Франциско организация Техсуп, изградила глобална мрежа от партньори в 85 страни в целия свят. Сътрудничеството на двете организации дава възможност на българските организации да получават като дарение лицензиран висококачествен софтуер и така не само да повишат качествто  на административната си работа, но и да насочват спестените административни ресурси към работа с преки ползватели.