Детският музей на колела пътува и това лято

09.06.2016 | Новини

Print

Детски музей на колела 2016 – Българска история, изкуство, традиции и обичаи

Идеята на проекта през 2016 г. е чрез 8 творчески работилници децата по нетрадиционен начин да се въведат в българската история и култура.

Обиколката на Детски музей на колела през 2016 ще се реализира в следните градове: Благоевград /19 юни/, Враца /25 юни/, София и Пловдив /9 и 10 юли/, Варна и Бургас /23 и 24 юли/.

  1. Праистория: Изработка наантропоморфни и зооморфни фигури от глина.
  2. Изкуство на траките:  Изработка и украса на ритони от картон.
  3. Римска епоха:Децата ще правят копия на детайли от римската мозайка от Голямата базилика в Пловдив.
  4. Българска държава:  Децата ще правят плъсти с прабългарски символи от оцветена вълна.
  5. Златен век:Деца Калиграфия: писане на глаголица и рисуване на заглавни букви.
  6. Средновековие:изработка на характерно средновековно облекло – доспехи за рицари, болярско облекло.
  7. Възраждане:изработка на стилизирани икони с монотипия.
  8. Копия на емблематични български картини: изработка на копия на известни български картини.

След като преминат през различните ателиета, децата ще могат да станат куратори на музейната експозиция / включваща експонати от всички периоди/ като подредят в музея на колела специално създадените копия и да получат диплома за преминалото обучение.