Красимира Величкова напуска Обществения съвет на Център „Фонд за лечение на деца“

26.09.2016 | Новини, Становища

Управителният съвет на Български дарителски форум взе решение да прекрати участието на Красимира Величкова, директор на БДФ, в Обществения съвет на Център „Фонд за лечение на деца“.

В момента Общественият съвет на ЦФЛД не изпълнява своята основна функция – да пази и защитава интересите на нуждаещите се от лечение деца. Поставен е в ситуация да взима неинформирани решения, да преглъща подмяната на своя вот от ръководството на Фонда, да потвърждава административно взети решения, с които не е съгласен.
Мандатът на настоящия Обществен съвет изтича в края на октомври 2016 г. и за този период Български дарителски форум няма да номинира свой представител в него.

За БДФ обаче, дори и извън Обществения съвет на ЦФЛД, остава смисълът да работи за качествена и системна промяна, която гарантира равен и навременен достъп до лечение на най-нуждаещите се деца.

Писмо на Красимира Величкова за напускането на „Фонд за лечение на деца“.