Корпоративното доброволчество: как помагаме нашите служители да бъдат по-вдъхновени и знаещи доброволци

25.04.2016 | Новини

Ако вие сте социално отговорна компания и имате интерес да създадете общност от вдъхновени доброволци сред вашите служители и колеги, следващите препоръки биха могли да ви дадат полезни насоки и идеи:

Като начало е добре да имате обща за компанията и приета от служителите дефиниция за корпоративно доброволчество. Предлагаме един възможен вариант : полагане на доброволен труд в работно време от служители на една компания за обществено значими каузи, с подкрепата на работодателя. Корпоративното доброволчество е част от стратегическите цели за развитие на компанията и политиката й за социална отговорност.

1. Ако мениджърите във вашата компания (или работодателят) вярват в идеята за корпоративното доброволчество и я насърчават, вие сте щастливци. Дарителите в този случай са: компанията, която дарява от времето на своите служители, и самите служители, които даряват умения и труд.
2. Ако мениджърите във вашата компания не подкрепят активно инициативността на служителите да бъдат корпоративно организирани доброволци, необходимо е да работите за тяхното ангажиране. Корпоративното доброволстване предполага полагане на доброволен труд в работно време без да е необходимо да се работи извънредно, за да се компенсират „пропуснатите“ часове. При голяма част от компаниите в България корпоративното доброволчество се осъществява все още в извънработно време.
3. Ключово за корпоративното доброволстване е самоорганиризаща се група сред самите служителите. Това обикновено са хора, силно мотивирани за подкрепа на различни каузи, интересуват се, търсят и предлагат възможности. От друга страна, чрез разказване и споделяне успяват да въвлекат свои колеги за реализиране на редица доброволчески инициативи. Открийте ги, делегирайте им организирането на процеса и ги подкрепете!
4.Не е задължително каузите, за които служителите избират да доброволстват, да бъдат пряко обвързани с бизнес сферите. Насочете се към различни каузи, дайте възможност на служителите/колегите ви да изберат сами в кои да даряват труд. Разнообразието мотивира, а възможността за личен избор, вдъхновява.
5.Силно мотивиращо за служителите доброволци е когато компанията подкрепя и по друг начин каузите/организациите, в които доброволстват – например чрез предоставяне на финансови дарения или друг тип ресурси. Когато организирате колеги за доброволчески акции, винаги изяснявайте къде отивате, какви са задачите и какво се цели да се постигне с даряването на труд. Осигурете пълноценна информация за подготовка.
6. Поканете представители на организациите, за чиито каузи бихте искали да доброволствате, за да представят в детайли каузите и контекста, нуждата от доброволци. Срещата наживо би могла да мотивира и подготви по най-подходящ начин колегите ви.
7. След конкретната доброволческа инициатива, споделете с колегите си впечатления, емоции. Това би мотивирало онези от тях, които досега не са се включвали, да се присъединят към общността на корпоративни доброволци. От друга страна, в ролята си на посланици на каузата, за която сте избрали да дарите труд, бихте могли да привлечете още повече съмишленици.
8. Бихте могли да дарявате не само физически труд като корпоративни доброволци. Често организациите имат нужда от експертиза или услуга за различни оперативни задачи, например: превод на документи, презентационни материали, или изготвяне на официални писма, изработване и поддържане на интернет страници. Когато подпомагате такива задачи в работно време и това е с подкрепата на вашия работодател, това също е вид корпоративно доброволчество.
9. По възможност, проучете интересите на местната общност, сред която доброволствате, защото понякога вашата идея може да срещне неразбиране и съпротива именно оттам и е добре да вземете и мнението на общността по отношение на предвидената инициатива.
10. Потърсете възможности за организирано доброволчество в населени места извън София – за малки нестопански организации, културни институции или други каузи с голяма значимост за развитие на местните общности.
11. Когато времето ви ограничава или не разполагате с надеждна информация, обърнете се към организации, които биха могли да помогнат за избора на кауза, както и от ваше име да договорят организирането на доброволческата инициатива. Дори когато имате предвид конкретни каузи, които да подкрепите, можете също да сферите избора си и детайли по него с организации, на които имате доверие и които са експерти в областта.

Предлагаме ви и няколко много полезни съвета от фондация „Лале“ . Ако искате да планирате ефективна доброволческа инициатива – от избор на подходяща кауза и място до планиране на действията, предхождащи инициативата и активности след нея, различни техни аспекти със сигурност ще са ви от помощ.

vol_apr_2016

Ключовите послания са формулирани на тематичната среща за членове на БДФ през април „Как помагаме нашите служители да бъдат по-вдъхновени и знаещи доброволци?“ с любезното домакинство и споделени гледни точки на екипа на  фондация „Светът на Мария“. Благодарим и на Елица Баракова, Фондация „Помощ за благотворителността в България“, Мария Петкова, фондация „Лале“, Радина Велчева, фондация „Искам бебе“, както и на останалите представители на компании, присъствали на срещата – Диляна Стоянова, УникредитБулбанк, Ива Караиванова, Теленор, Ирина Василева, Mтел, Симона Чаръкчиева, VIVACOM.