Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обявява конкурс по програма „Младежка банка“

18.04.2016 | Новини

YouthBank - pictureНа 15 април 2016 стартира конкурсът по програма „Младежка банка“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. В него могат да участват неформални младежки групи съставени от младежи на възраст от 14 до 25 години, както и неправителствени организации, които работят в младежката сфера в общини с население над 30 000 души, заинтересовани да изградят младежка банка.

Участието в конкурса става чрез изпращане на попълнени Формуляр за кандидатстване и Формуляр на бюджет на електронен адрес: gro.g1716703161b-fic1716703161w@sru1716703161knok1716703161 в срок до 25 май 2016 г. Повече информация за условията на конкурса, както и необходимите документи за кандидатстване ще откриете тук.

Младежка банка е екип от млади хора, които набират средства от местни дарители и финансират младежки идеи на конкурсен принцип. Младежките банки работят като част от НПО или в партньорство с НПО, което е техен ментор и посредник.

Фондация „Работилница за граждански инициативи“, чрез програма „Младежка банка“ обучава младежки лидери в създаване и управление на дарителски програми „от младежи за младежи“. ФРГИ предоставя средства за организационно развитие, обучения, обмен на опит и добри практики, както и ноу-хау на НПО с опит в работата с младежи, които желаят да изградят младежка банка в своя град.

Програмата стартира у нас през 2012 година, благодарение на  Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Тогава моделът „Младежка банка“ е възприет както от обществени фондации, така и от други организации, които развиват младежкото доброволчество и филантропия. През 2015 г. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ подкрепи 13 младежки банки от цялата страна да бъдат част от програмата. Научете повече за работата им и какво мотивира младежите от сайта Младежка банка България.