ГОДИШЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА ЗА ПРЕВОД „КРЪСТАН ДЯНКОВ“, 2016

14.09.2016 | Новини

Наградата „Кръстан Дянков“ на фондация „Елизабет Костова“ се връчва за превод от английски на български език на съвременен роман с висока литературна стойност. Оригиналът трябва да е издаден след 1980 г., а преводът на български език между 1 януари 2015 г. и 26 септември 2016 г. Голямата награда „Кръстан Дянков“ е в размер на 3 000 лева. От 2009 г. насам фондацията предоставя и една поощрителна награда в размер на 1 500 лева.

Процедура за номиране
В процеса на номиниране могат да участват издатели, литературни критици, редактори, преводачи и институции, специализирани в практикуването или оценяването на художествен превод (например: преводачески и писателски съюзи, университетски катедри и др.). Всеки номиниращ има право на не повече от 3 номинации. Предложенията ще бъдат разгледани от независимо жури от специалисти в областта на превода и художествената литература. Номиниран преводач може да бъде всеки, чийто превод отговаря на изискванията на наградата, независимо от гражданството на кандидата. Един и същи преводач може да бъде номиниран за повече от един превод. Издателството на номинираните преводи осигурява 3 броя от книгите на български език и поне 1 брой от оригиналното заглавие на английски език. За да се включите, моля, попълнете и изпратете ФОРМУЛЯР ЗА НОМИНИРАНЕ.

За носителите на наградата до момента може да прочете тук.

Краен срок за номиниране
Номинации се приемат до 17:00 ч. на 26 септември (понеделник) 2016 г. на имейл: gb.fk1713675547e@ave1713675547ilis1713675547. Тема на съобщението: Награда за превод „Кръстан Дянков“ (2016).

Въпроси относно процедурата за номиниране можете да задавате на имейл: gb.fk1713675547e@ave1713675547ilis1713675547.