Конкурс по проект „Социална и професионална адаптация“ на фондация „Благотворител“

02.02.2016 | Новини

Конкурсът е по проект „Социална и професионална адаптация“ за професионални, езикови и кандидат-студентски курсове за лишени от родителски грижи младежи и за живеещи в приемни семейства.

Той предоставя възможност на 20 младежи от 17 до 20 години да придобият нови знания и умения в различни курсове според своите желания и интереси:
– езикови;
– кандидат-студентски;
– професионални – готварски, сладкарски, сервитьорски, строителни, козметични, за масаж, заварчици и др.

Стойността на един курс е до 450 лв.

Насоки и как да кандидатствате