Kонкурс за финансиране на проекти в сферата на женските права и равнопоставеността на половете

20.09.2016 | Новини

Български фонд за жените (БФЖ) обяви нова възможност за финансиране на проекти.

Какво?

Финансиране на проекти, свързани с женски права, постигане на равнопоставеност на половете и преодоляване на джендър стереотипите, развитие на женското движение в България.

Бюджетът на първи кръг от конкурса е в размер на 10 000 лева и в него ще бъдат финансирани 10 малки проекта на 10 организации (всяка организация ще получи финансиране в размер на 1 000 лева). Селектираните участници ще имат възможност да кандидатстват във втория кръг от конкурса за допълнително финансиране. Повече подробности за размера на финансирането във втория кръг и условията за участие в него ще бъдат публикувани на по-късен етап от изпълнението на конкурса.

Проектите могат да бъдат кампании, организиране на събитие, обучение, изложба, арт пърформанс, конкурс и т.н, насочени към преодоляване на дискриминация, популяризиране на нуждата от постигане на равнопоставеност на половете, промяна на нагласи, развитие на женското движение в България, развитие на женската филантропия, социална промяна.

Кога?

10 септември – 10 октомври 2016 г. – набиране на проектни предложения в първи кръг
25 октомври 2016 г. – обявяване на одобрените организации
25 октомври – 4 ноември 2016 г. – сключване на договори и финансиране
4 ноември 2016 г. – 30 април 2017 г. – изпълнение на проектите
1 – 10 май 2017 г. – отчитане на проектите

Критерии за участие:

В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза.

С предимство ще бъдат финансирани:

организации, работещи в сферата на женските права
организации, работещи за преодоляване на множествена дискриминация (ЛГБТ, ромски организации и т.н.)
младежки организации, работещи и/или реализирали проект, свързан с женски права и равнопоставеност на половете
организации, чиято дейност се осъществява извън София
организации, чиято дейност се осъществява от по-малко от година
организации, чийто годишен бюджет е по-малко от 50 000 лева

Проектите на всички кандидатстващи организации трябва да съответстват както на темата на конкурса, така и на един от четирите тематични приоритета на Български фонд за жените за 2016-2017г.

Повече за конкурса: на страницата на БФЖ