22 януари 2016 е крайният срок за номиниране на компании и специалисти за „Годишен знак за дарителство от работно място”

14.01.2016 | Новини

znak„Годишен знак за дарителство от работно място” е ежегодно отличие за компаниите, насърчаващи ангажирането на служителите към обществено значими каузи, като част от политиката на компаниите за корпоративна социална отговорност.

То се връчва за втора поредна година от Фондация „Помощ за благотворителността в България” (ФПББ), Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и за него кандидатстват компании, развиващи дарителство по ведомост или друга форма на регулярно, ежемесечно дарителство от работното място като част от цялостните програми за ангажиране на работното място.

Годишният знак има четири нива на отличие:
• Знак за дарителство от работното място
• Бронзов знак за дарителство от работното място
• Сребърен знак за дарителство от работното място
• Златен знак за дарителство от работното място

Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като % от общия брой служители), от механизимите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време.

Решението се взима въз основа на посочените по-горе критерии спрямо попълнените от компаниите информационни въпросници.

От настоящата година Фондация „Помощ за благотворителността в България” (ФПББ), Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) ще връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят, по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за изпращане на информационните въпросници е 22 януари 2015 г. на електронна поща: gro.f1713719184acb@a1713719184nay1713719184
Изтеглете Информационнен въпросник (‘doc).
За допълнителна информация: Яна Рупева – 0884 296 290; 02 981 19 01