Големия финал на Rinker’s Challenge 2.0 е на 21 януари 2016

15.01.2016 | Новини

Програмата Rinker’s Challenge – предизвикателство за стартиращи социални и традиционни предприемачи, се провежда за втори път от Център „Ринкър“ към Фондация „Помощ за благотворителността в България“.

На 21 януари 2016 предстои Големият финал на Rinker’s Challenge 2.0, на който ще изберем кои три бизнес идеи ще получат безвъзмездно стартово финансиране на стойност до 20 000 лева и едногодишна помощ от специалисти в сферата на маркетинга и финансите.

За конкурса Rinker’s Challenge 2.0 бяха подадени 96 кандидатури. Селекцията по документи беше направена от три комисии – НПО специалисти, предприемачи и експерти в областта на финансите, мениджмънта и човешкия капитал. С авторите на избраните 48 идеи екипът на Център „Ринкър“ проведе видео-конферентни разговори.

Избрани бяха 17 предприемачи. Те преминаха през структурирана система от обучения, да бъдат лично консултирани и да получат стартово финансиране на бизнес проекта си. Участниците в Rinker’s Challenge получават съвети и подкрепа от Pro bono професионалисти и предприемачи във всички сфери на бизнеса.

В момента тече последната фаза на състезанието – разработка на бизнес планове, които те ще защитят публично пред жури от професионалисти на 21 януари.