Фондация „Благотворител“обявява конкурс за стипендии за втори учебен срок на 2015/2016 г.

27.01.2016 | Новини

Фондация „Благотворител“обявява конкурс за стипендии за втори учебен срок на 2015/2016 г. за ученици от 8-и до 12-и клас за успех над 5.50 – 10 бр. по 250 лв. за успех над 5.00 – 20 бр. по 150 лв. за студенти първокурсници 5 бр. по 500 лв.

Проект „Постигам по-висок успех” насърчава с месечни стипендии:
– ученици с нарушено зрение; 

– лишени от родителски грижи; 
– живеещи в приемни семейства в страната; 
– студенти първокурсници – лишени от родителски грижи и в приемни семейства в София.

Стипендиите се изплащат за периода февруари – юни 2016 г. Конкурсът се провежда на 2 етапа. Първи етап е до 15.02.2016 г., необходимо е да представите – служебна бележка за успех от първия учебен срок; служебна бележка за извинени/неизвинени отсъствия; автобиография. За студентите – автобиография и уверение за записан втори семестър.

Документите можете да изпратите в електронен вид на gro.l1713759925etiro1713759925vtoga1713759925lb@ec1713759925iffo1713759925 или на адрес 1186 София, ул. „Черно море”4.

Ако сте одобрени на първи етап, до 17 февруари вашето име ще бъде обявено в интернет страницата www.blagotvoritel.org.

Вторият етап изтича на 22.02.2016 г., необходимо е да представите есе (до 2 страници) на тема по избор: „Кои добродетели развива образованието”, „Учителят, който промени живота ми“, „Доброто в мен се проявява, когато…“  и провеждане на интервю с членове на фондация „Благотворител” – на живо или по телефон.

Ако сте преминали успешно двата етапа на конкурса, до 25 февруари вашето име ще бъде обявено на www.blagotvoritel.org.
За въпроси и информация: 0889 494 440 gro.l1713759925etiro1713759925vtoga1713759925lb@ec1713759925iffo1713759925