БДФ подкрепя предложението за облекчаване на режима за облагане с ДДС на дарения при храни, но с препоръки за подобряване на процедурите и гарантиране на равнопоставеност при дарителите

20.04.2016 | Новини, Становища

В свое становище Български дарителски форум изрази подкрепа за предложението, направено от депутатите от Реформаторския блок Мартин Димитров и Петър Славов, за облекчаване на режима за облагане с ДДС на дарения на хранителни продукти.

През последните 10 години анализите, които БДФ прави на дарителската среда и практики в България, показват, че именно липсата на подкрепяща регулация и натоварването на дарителите с допълнителни разходи, е една от основните пречки за даренията в натура. Ето защо се стига и до парадокса производители и търговци на хранителни продукти да имат финансова изгода да бракуват и унищожават годна за употреба храна, вместо да я даряват на нуждаещи се.

В контекста на хиляди тонове разхищавана храна всяка година в България и едновременно с това нарастващите нужди на стотици хора, разумното управление и споделянето на ресурси е все по-смислено. Приемането на предложения законопроект ще допринесе за повишаване на ангажираността на компаниите и още по-целенасочени и отговорни техни инвестиции.

В същото време обаче БДФ отправя препоръка към институциите да прецизират текстовете, така че промените в закона да гарантират равнопоставеност между дарителите на различните видове храни, както и ефективни и надеждни процедури за ползване на облекченията.

Препоръките са свързани от една страна с възможности за премахване или диференциране на сроковете, спрямо които може да се ползва облекчен режим на ДДС при даряване на храна. Предложението за максимален едномесечен оставащ срок на годност не отразява спецификите на различните групи храни (свежи, консервирани, сухи и пакетирани, замразени) от една страна, а от друга би създало неравнопоставеност на дарителите, които биха искали да дарят храни не само поради кратък оставащ срок на годност, а и при нарушен търговски вид, например, или за подкрепа следствие на бедствия и кризи.

Вътрешните за дарителите процеси и контролните финансови процедури ще се улеснят също и ако ограничението облекчения да се ползват за не повече от 0.5% от годишния оборот на задълженото лице се съотнася към предходната календарна година.

Според БДФ ограничаването на риска от злоупотреби с режима на ДДС при дарения на храни не е обвързано с оставащ срок на годност или процент от годишен оборот, а по-скоро със създаването на ясни процедури за прилагане и контрол.

Становището вече е разпратено до Комисията по бюджет и финанси, до всички парламентарно представени групи, до НАП и до финансовия министър Владислав Горанов.