На 18 май се проведе годишно Общо събрание на БДФ

19.05.2016 | Новини

Общото събрание на БДФ се свиква на основание чл. 9, ал. 3 от Устава на организацията, с решение от заседание на Управителния съвет от 23.03.2016 г. То се  проведе на 18 май от 15.00 ч. във SOHO, работно пространство SoHall, София, ул. Искър №4, при следния дневен ред:

 
1.    Представяне, обсъждане и гласуване на отчет на Управителния съвет за дейността на БДФ през 2015 г.
2.    Представяне, обсъждане и гласуване на годишен финансов отчет за дейността на БДФ за 2015 г.
3.    Представяне, обсъждане и гласуване на оперативен план и бюджет за дейността на БДФ през 2016 г.
4.    Други.

На събранието, при наличие на кворум, присъстващите гласуваха отчета за предходната година и оперативния план и бюджета за настоящата 2016г.

В т. „Други“ членовете се запознаха и коментираха две от бъдещите инициативи на Форума – предстоящия процес по разработване на стандарти за дарители и предвидените активности по повод 1-ви Октомври – Европейския ден на фондациите и дарителите.

Отчетите за 2015 г. може да видите в секция Отчети на сайта на БДФ.