ДИСКУСИЯ „ИЗМЕРВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ – КАК ДА БЪДЕМ ЕФЕКТИВНИ СОЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ?“

09.06.2016 | Новини

Български дарителски форум организира среща-дискусия с гост лектори от Европейската Асоциация за венчър филантропия по темата „Измерване на социалното въздействие – как да бъдем ефективни социални инвеститори“?

Тя ще се състои на 15 юни, от 10:00 до 13:00 ч, .в София, СОХО, ул. Искър №4, залата на третия етаж.

EwaKonczal_bw-115x115imageedit_2_4987193625-115x115Лектори ще бъдат Ева Кончал и Присила Боярди (EVPA) – те ще представят иновативни модели в съвременната филантропия и социалното предприемачество, които дават възможности за нарастване на капитала и по-гъвкаво финансиране на неправителствения сектор.

БДФ вече е член на Европейската асоциация за венчър филантропия, която има 214 члена и изградена членска организация в 29 страни. Това е най-голямата, най-бързо растящата и най-диферсифицирана мрежа от организации, които се интересуват от практическо използване на инструментите на венчър филантропията и социалното инвестиране. Мрежата включва топ играчи в това поле – фондации, фондове, банки, бизнес училища, компании – всички те работят за постигане на максимално социално въздействие. Венчър филантропията стимулира местните и чужди капитали да се вливат в нестопанския сектор и спомага за изграждане и стабилност на сектора в държави, където този метод е слабо познат.

Ако имате интерес към темата на дискусията, моля да потвърдите участие до 10 юни (петък) на: gro.a1709030156iragl1709030156ubfd@1709030156avokt1709030156evsta1709030156niri1709030156.

Работен език на събитието – английски.
Вход -свободен.