Покана за участие в „Програма за подкрепа на транс-национални семейства“ на фондация „Партньори-България“

21.01.2015 | Новини

Фондация “Партньори-България” отправя покана към членовете на БДФ и други НПО за участие в работна среща по проект „Програма за подкрепа на транс-национални семейства“, на която ще бъдат представени резултатите от проведено проучване на фондация” Партньори – България” за влиянието на трудовата миграция на родителите върху децата, оставени в България.

Партньори по проекта са 8 организации от общо 7 европейски държави, ангажирани
със защитата и подкрепата на хора, участващи в миграционни процеси.

Сред основните цели на проекта е анализирането на критичните фактори, които затрудняват или подпомагат отглеждането на деца от техните родители през граница и определянето на онези умения и знания, които са необходими на заинтересованите страни, работещи в подкрепа на тези семейства.

Срещата ще се проведе в Дом на Европа, на адрес: гр. София 1000, ул. “ Раковски” №
124 на 28.01.2015 г. /сряда/, от 14.00 до 17.00 часа.

Участие в работната среща ще вземат представители на държавната власт и НПО от България, които работят по  въпроси, свързани с миграцията.

На базата на основните резултати от проведеното проучване ще се проведе дискусия, в която участниците в работната среща могат да споделят своя опит, добри практики и трудности при работата с децата и семействата, участващи в миграционни процеси.Чрез дискусията ще бъде очертана по-добре картината за състоянието на тези деца и техните семействата, да се споделят по-пълно успехите и трудностите при работата с тях и да се очертаят мерки за подкрепа на тези семейства, които имат най-голяма нужда.

Потвърдете участие до края на деня на 23.01.2015 г. на Румен Минковски, +359 2 962 31 74, +359 887 143 158, gro.g1716749441bsren1716749441trap@1716749441nimur1716749441

Предварителна програма