Посетете пътуващата изложба „Пазители на традициите“

27.01.2015 | Новини

foto Radich Banev za FRGI_1

Изложбата включва 20 снимки на фотографа Радич Банев на тема традиции, обичаи, празници и фестивали в живота на българина. Фотографиите са направени по време на фестивала „Живо наследство 2014“, организиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ в рамките на едноименната програма.

В рамките на събитието от 19 ч. ще бъде представен филма „Където свършва пътят“ на оператора Иван Николов. В него участват представители на организациите подкрепени по програма „Живо наследство“ 2014 г. Историите на хора избрали трудният път на опазване на миналото и традициите ни и мисията да предадат знанието на поколенията след тях.

Събитието ще ни върне към нашите корени и традиции, ще ни потопи в цвят и настроени и ще ни припомни, какво е съхранило историята и бита на българина.

Програма „Живо наследство“ е най-дългогодишната програма управлявана от Фондация „Работилница за граждански инициативи“. От началото на своето съществуване програмата е подкрепила повече от 150 организации от цялата страна, работещи за  развитието на малки общности, в областта на културното материално, нематериално и природно наследство.

Покана