Фондация „Работилница за граждански инициативи“ организира обучение за координаторите на новите Младежки банки

03.04.2015 | Новини

fond_left_20_74На 3 април 2015 г. в София стартира двудневно обучение на координаторите на Младежките банки, които ще бъдат подкрепени от ФРГИ през 2015 г. Обучението има за цел да запознае участниците в детайли с програма Младежка банка, да представи добри практики за привличане на доброволци и дарители и да създаде практически умения за създаване и позициониране на Младежка банка.

В рамките на един месец неформални организации, съставени от младежи на възраст от 16 до 25 г., както и неправителствени организации работещи в младежката сфера имаха възможност да кандидатстват за създаване на Младежка банка. Бяха получени общо 14 кандидатури от организации от цялата страна.

Младежката банка представлява комисия за отпускане на грантове, управлявана изцяло от млади хора. През 2014 година в България работят 11 младежки банки в градовете: Видин, Лом, Враца, Русе, Бургас, Шумен, Перник, Кюстендил, Пазарджик, Стара Загора и Сливен.