VIVACOM стартира Програма „Регионален грант“

09.11.2015 | Новини

VIVACOM стартира Програма „Регионален грант“ с подкрепата на Фондация Български център за нестопанско право. Грантът ще подкрепя добрите идеи във всеки български град или село чрез отпускане на безвъзмездна помощ.

Общият размер на средствата, които ще бъдат предоставени за проекти в периода октомври 2015 – март 2017 г. са в размер на 50 000 лв. Стойността на всеки проект може да бъде до 5 000 лева.

Програмата финансира инициативи със средна продължителност до 1 година, но е възможно да бъдат подкрепени и по-дългосрочни инициативи, след конкретна преценка с оглед устойчивостта на инициативата.

Няма ограничение за сферите, в които ще се развиват местните общности. При преценката на инициативите ще се взимат под внимание следните критерии:
– Ефект върху хората на местно ниво;
– Полза за общността от реализиране на инициативата;
– Въвличане на общността;
– Иновативност или нов начин за решаване на проблем.

За финансиране могат да кандидатстват само читалища, училища и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, регистрирани в Централния регистър към Министерството на правосъдието.

Стъпки за кандидатстване – само организациите, чиито концепции бъдат одобрени, ще бъдат поканени да развият своите идеи. Те ще трябва да попълнят нашия формуляр за кандидатстване.

Срокове:
– Кандидатстване с концепции до 20.12.2015г.
– Оценка на концепциите 21.12.15 – 17.01.16г.
– Разработване на предложения 18.01 – 07.02.16г.
– Оценяване и сключване на договори 08.02 – 29.02.16г.