Сдружение „Еквилибриум“ спечели награда Проект на годината на Фондация Лале

25.03.2015 | Новини

pic_1_85Десетите юбилейни награди Проект на Годината 2014 бяха обявени на вълнуваща публична церемония в Камерна зала България на 23 март 2015. Както всяка година номинираните разнообразни проекти от цялата страна бяха оценени по резултатите – устойчивост на дейностите във времето, финансова ефективност, участие на целевите групи и местната общност, новаторство и приложимост на идеята в други населени места.

Русенското сдружение „Еквилибриум“ спечели престижната награда „Проект на годината“ на Фондация „Лале“ за 2014 година. На официалната церемония на 23 март, в камерна зала „България“ в София представителите на „Еквилибриум“ получиха скъпоценното отличие от един от най-добрите ни съвременни писатели Георги Господинов и от госпожа Виолина Маринова, Председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК.

pic_13_9В юбилейния десети конкурс Проект на годината, организиран от Фондация Лале, бяха номинирани 30 проекта от цяла България. „Еквилибриум“ бяха номинирани от Сдружение „Европейски пространства“ Русе за проекта „Подобряване качеството на социалните услуги чрез активна политика за фондонабиране, участие на общността и изграждане на публичен имидж“.

Проект на годината е ежегоден конкурс за граждански организации, които през настоящата година са изпълнявали проект за подобряване на условията, възможностите и качеството на живот на хората или на общността в дадено населено място, без разлика на размера и източника на финансирането, мястото на реализация, типа на дейностите или хората, които те обслужват.

Наградата е специално изработена от проф. Георги Чапкънов.
Източник на снимките: Фондация Лале.