Теленор обявява конкурс за модернизация на училищната среда в България

30.04.2015 | Новини

logo_telenorТеленор, член на Български дарителски форум, обявява конкурс за проекти, насочени към модернизиране на учебната среда в българските училища.

Инициативата „Дигитална класна стая“ има за цел да насърчи използването на съвременни технологии и методи, които ще подобрят условията на преподаване и ще повишат ефективността на образователния процес.

Участие в конкурса на Теленор могат да вземат всички държавни и общински училища в страната, които подадат своето проектно предложение на електронен адрес: gb.ro1709339751nelet1709339751@moor1709339751ssalc1709339751latig1709339751id1709339751 до 30.06.2015 г. включително.

Наградният фонд на конкурса е 200 000 лв., като избраните предложения ще получат финансиране в размер до 90% от общата стойност на проекта. Максималната сума, която ще бъде предоставена за всеки печеливш проект, е 100 000 лв.

За да бъдат включени в конкурса, предложенията трябва да отговарят на определени изисквания: – Пълни условия и правила за провеждането на конкурса „дигитална класна стая“. Приемане на проектни предложения: от 28.04.2015 г. до 30.06.2015 г. включително).

Всяко държавно или общинско училище може да участва само с едно проектно предложение. Сред критериите за участие са подробно описание на идеята, цели, очаквани ползи, бюджет, комуникационен и времеви план за осъществяване на проекта, кратко резюме под формата на презентация и други.

Предложенията в конкурса „Дигитална класна стая“ ще бъдат разглеждани в периода юли-септември от жури, съставено от представители на Теленор, Технически университет – София и Джуниър Ачийвмънт България.

Печелившите проекти ще бъдат официално обявени до 30-ти ноември 2015 г., като преди това финалистите ще бъдат поканени да представят идеите си пред журито в конкурса.

Инициативата „Дигитална класна стая“ е част от дългосрочната програма на Теленор за подпомагане на българското образование и младите хора в страната. Като отговорен инвеститор в обществото, компанията се стреми да насърчи младежите да използват потенциала на съвременните технологии, за да улеснят достъпа си до информация и усвояването на нови знания.

Сред реализираните до момента проекти е модернизирането на „Центъра за лидери“ в 19 СОУ „Елин Пелин“ в София, за което в края на 2014 г. Теленор дари 107 000 лв.