Speed-dating – „100 работни места за младежи от уязвими групи“ (100 Jobs)

08.04.2015 | Новини

Фондация „Помощ за благотворителността в България“ (ФППБ) и Американската търговска камара (AmCham) събират водещи компании в различни сектори и студенти с отличен успех -8 април, в American Corner, София.

Събитието дава възможност на младежите да се срещнат директно с потенциални работодатели във формата speed-dating – поредица от интервюта, при които всеки кандидат има 15 минути да се представи най-добре и да убеди компанията, че е човекът, който тя търси. Преди интервютата, младежите получават  съвети върху процеса по кандидатстване за работа от HR специалисти. Целта е млади хора от уязвими групи да намерят възможност за своето професионално развитие във водещи компании, като бъдат наети на пълен или непълен работен ден или в стажантски програми.

Това е третото събитие от началото на инициативата през май 2014г. и вече 10 младежи успяха да започнат стаж или работа във водещи международни компании.