Дарителската инициатива „Избери, за да помогнеш“ на Райфайзенбанк България набира проекти

16.06.2015 | Новини

До момента Дарителската инициатива на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“ е подкрепила над 160 проекта с близо 2 млн.лв.

Райфайзенбанк България прилага следните критерии при избор на проекти, които да бъдат включени в дарителската  кампания „Избери, за да помогнеш“:

Проектът да е в една от четирите области за подкрепа: – здравеопазване, социална сфера, култура и образование, опазване на околната среда, като:
– проектът има висока обществена значимост и устойчивост;
– проектът цели конкретен, измерим резултат в рамките на събраните от дарителската кампания средства;
– проектът отговаря на принципите в Политиката за спонсорства и дарения на Райфайзенбанк;
– проектът за подкрепа да не надхвърля мащаба на кампанията и националния й характер.

Всеки от вас може  да се включи в дарителската инициатива, като избере своята лична благотворителна кауза от „Избери, за да помогнеш“, която да подкрепи. Дарените средства постъпват директно по сметката на организацията или институцията, чийто проект подкрепяте.

За да предложите проект за включване в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш 2015“, моля да попълните и изпратите до 1 август 2015 г. на имейл: gb.ne1713751858sieff1713751858iar@r1713751858p.ovt1713751858srosn1713751858ops1713751858 следната Форма за кандидатстване.

Райфайзенбанк (България) ЕАД
Ул. Гогол 18-20, София 1504, България
e-mail: gb.ne1713751858sieff1713751858iar@r1713751858p.ovt1713751858srosn1713751858ops1713751858
отдел Комуникации, за кампанията „Избери, за да помогнеш“
Лице за контакт: Руслана Щилиянова, тел. 91 985 187

Още информация