Пътуващата изложба „Благотворителността през обектива“ 2015 търси своите домакини в страната

16.10.2015 | Новини

Организаторите Фондация „Помощ за благотворителността в България“ и Български дарителски форум предоставят възможност на галерии, институции, организации да представят фотоизложбата в своя град, съчетавайки я с дискусия или друго събитие, свързано с благотворителната тема.

Гостуването на изложбата във вашия град може да стане повод за популяризиране на местна кауза, за набиране на средства и/или доброволци, или за смислен разговор по темата благотворителност, ученически дебати и др. подобни.

Целта на изложбата е популяризиране на благотворителността, дарителите, организациите и дарителските каузи.

Всички снимки са на фотохартия в лека рамка. Окачването става чрез корда (или на подходящи стативи).
Изложбата е от 4 части: 1 любителски фотоконкурс и 3 фотографски проекта.

1. Победителите в любителския фотоконкурс и изборът на публиката – включва:

– 2 снимки – размер с рамка 60/83 см;

– 2 серии от по 4 снимки – размер с рамка 44/34 см.

–  плоскост от полистирол с текст към всеки автор – размер 30/30 см – общо 4 броя.

– общо пано на цялата изложба – размер 60/85

Всички снимки са цветни.

2, 3, 4 – Фотографският проект включва:

– 12 снимки, черно-бели, размер с рамка 54/74 см.

– пано (полистирол) с текст, представящ проекта – размер 60/83

– текст към снимките на самозалепваща се хартия (поставя се под снимките на стената, на която са окачени).

Забележка: Подредбата на снимките НЕ е произволна.

За спазването на последователността са създадени фото и видео файлове, които ще ви бъдат предоставени при проявен интерес.

Срок: Текущ

Какво осигуряват организаторите: Организаторите на фотоконкурса, БДФ и ФПББ, осигуряват транспорт на изложбата.

Какво се очаква от домакините: Търсим домакини, които

– могат да осигурят адекватно изложбено пространство;

– могат да организират интересно съпътстващо събитие;

– поемат ангажимент да се грижат за опазването на фотографиите, включително съвестно опаковане преди изпращане до следващия адрес.

Колко дълго може да гостува изложбата на едно място:

Фотоизложбата може да гостува до две седмици в една община.

Кой може да кандидатства: неправителствени организации, общински и областни администрации, читалища, училища, музеи и галерии.

Как: Кандидатите попълват заявка и я изпращат на адрес moc.l1716750102iamg@1716750102vitke1716750102bogal1716750102b1716750102 или gro.f1716750102acb@a1716750102stile1716750102

Критерии за избор на домакини:

При желание на няколко домакини да организират изложбата в едно и също време, водещи в избора ни ще бъдат следните критерии:

• качество на съпътстващата програма

• мащаба на аудиторията, пред която ще бъде представена

• очакваните ефекти върху местната дарителска общност, формалните и неформални граждански групи и организации

• сигурността на изложбата

• достигане до различни обществени и възрастови групи

• качеството на медийните събития

Заявка за домакин на изложбата

За въпроси и допълнителна информация: Елица Баракова, 02/ 9811901, 0888957513