Хазартни игри: кой печели и кой губи от непрозрачната процедура на Държавната комисия по хазарт за финансиране на социално отговорни проекти?

22.10.2015 | Новини

Български дарителски форум, Български център за нестопанско право, Национална мрежа за децата, Форум „Гражданско участие“, фондация „Работилница за граждански инициативи“, фондация „Пайдея“ и Национален алианс за работа с доброволци се обърнаха чрез официално писмо към финансовия министър Владислав Горанов, председателя на Държавната комисия по хазарт Огнемир Митев, както и към министър-председателя Бойко Борисов с настояване да бъде прекратена процедурата за набиране, оценяване и подбор на проектни предложения за финансиране на дейности за социално отговорно поведение за 2015 г. по смисълa на на чл. 10а от Закона за хазарта.

Тази нова процедура се явява изпълнение на европейската препоръка със средства от хазартните компании да се финансират проекти за общественополезна дейност. Това е добра практика в много европейски страни. У нас обаче има редица предпоставки обявената процедура да не работи в полза на обществото, поради твърде буквалното разбиране и дефиниране на социална отговорност и превенция от хазарт, което на практика ще доведе до финансиране на дейности, директно свързани с хазарта. Срокът за кандидатстване е също твърде кратък – 21 дни, а процедурата – твърде сложна.

Очевидно е, че за пореден път, въпреки добрата идея, още 2 млн. лева ще бъдат „усвоени” непрозрачно и без полза за хората.

Пълният текст на писмото

Пресконференция по темата ще се проведе на 23 октомври от 11.00 ч. в Пресклуба на БТА.

Участници :

Георги Богданов, Национална мрежа за децата
Ива Таралежкова, Форум „Гражданско участие“
Красимира Величкова, Български дарителски форум
Любен Панов, Български център за нестопанско право
Моника Писанкънева, фондация „Работилница за граждански инициативи”

Заповядайте!

Ако вашата организация има желание да подкрепи изпратеното писмо, моля да пише на: gro.a1708655887iragl1708655887ubfd@1708655887avoli1708655887rikb1708655887.