Портал „Култура” обявява отново конкурс за годишни награди

21.01.2015 | Новини

Портал „Култура” за втори път ще връчи годишни награди за принос в областта на литературата и хуманитаристиката през 2014 година. Наградите се присъждат в три категории. Срокът за кандидатстване е до 31 март 2015 г.

Наградите на Портал „Култура” са учредени през 2014 г. от Фондация „Комунитас”, която цели да подпомогне български творци, както и да насърчи разпространението на християнските ценности в българското общество.

1. Те предвиждат раздаването на годишни награди в следните раздели:
– проза (сборник с разкази, повест, роман);
– хуманитаристика;
– специална награда (дава се от журито за цялостно творчество или изключителен авторски принос в областта на прозата, поезията, драматургията и хуманитаристиката);

Отличените творби се определят от журито на конкурсен принцип, а наградите се връчват всяка година на 1 ноември, в Деня на народните будители.

2. Във всеки раздел се присъждат:
– I награда (в размер на 5000 лв.);
– II награда (в размер на 3000 лв.);

В конкурса могат да участват книги, отговарящи на следните изисквания:
– да са публикувани в периода от 1 януари до 31 декември на годината, предхождаща провеждането на конкурса;
– да са дело на съвременен български автор;
– да имат безспорни художествени достойнства и приносен характер за българската словесност, както и в отстояването на общочовешките и християнски ценности;

За да е валидно заявлението за участие в конкурса, до 31 март кандидатите трябва да предоставят безвъзмездно 2 екземпляра от предложените от тях книги, придружени от формуляр, който може да се изтегли от сайта на Фондация „Комунитас”.  Предоставените екземпляри не се връщат, а се предоставят на книжния фонд за дарения на Фондация „Комунитас” в подкрепа на библиотеките в страната.

Адрес за изпращане по пощата на книгите и на формуляра за кандидатстване: София 1000, Център за изкуства и дебати „Червената къща – Андрей Николов”, ул. „Любен Каравелов” 15 – за конкурса на Фондация „Комунитас” – Портал Култура.
Телефон за контакти: Портал „Култура” 02/434 10 54.

Още информация ще намерите тук.