Становище до КС във връзка с искането за тълкуване на понятията „политически цели” и „политически дейности”

12.02.2015 | Новини, Становища

На 22 януари Върховният касационен съд сезира Конституционния съд на Република България с искане за тълкуване дали има „политически цели” и „политически дейности” (отвъд присъщите на политическите партии), които са забранени за граждански сдружения и ако да – кои са те.

94 неправителствени организации подписаха становище, в което изразяват категорична позиция, че това не е необходимо, защото: – и в сегашната правна разпоредба дейността на гражданските сдружения е ясно разграничена от тази на политическите партии и присъщите им цели, Европейският съд по правата на човека има ясна практика по темата и не е необходимо българските институции да излизат със становище какво са „политически цели“ и „политическа дейност“, изброяването на политически цели и дейности, които организациите не могат да си поставят може да доведе до отказ от регистрация и санкции върху тях от страна на съдилищата и др.

Още аргументи от страна на организациите и текста на самото становище.