Възможност за стаж и работа на младежи от уязвими групи от Net4Work – включете се до 30 октомври!

07.10.2015 | Календар, Новини, Събития

stajФондация „Помощ за благотворителността в България“ (ФПББ) набира младежи от уязвими групи, които искат да започнат работа или стаж.

Кандидатите ще се включат в обучение как да бъдат по-добри на интервютата за работа, биографиите им ще бъдат прочетени от над 40 работодатели и ще бъдат поканени за директни срещи с някои от тях.

Net4Work (Мрежа за работа) свързва младежи от уязвими групи, които искат да работят, с работодатели за стажове и работа в София.

За кого е програмата
Net4Work е за хора на възраст между 18 и 30 години, които са:
• Младежи без един или двама родители (необходимо е копие от смъртен акт); или
• Младежи, израсли в домове за деца, лишени от родителска грижа (необходима е бележка от институцията); или
• Младежи от семейства с доход на член на семейството не по-висок от 380 лв. (те трябва да подадат подписана от кандидата декларация за среден месечен доход на член от семейството му за последните шест месеца).

Как да се включите
Като до 30 октомври попълните формуляр и качите документите на www.net4work.bcaf.bg

За контакти: 02 981 1901, 02 987 1574, 02 988 0080;
Ана Миланова, gro.f1716275723acb@a1716275723na1716275723,
Пенка Цветкова, gro.f1716275723acb@a1716275723knep1716275723,
ФПББ – www.bcaf.bg

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху ромите.