Годишното общо събрание на БДФ избра нов Управителен съвет

28.04.2015 | Новини

photo 1

На 27-ми април се състоя Годишното Общо отчетно-изборно събрание на БДФ.

На него присъстващите гласуваха отчета за дейността на организацията през предходната 2014г., стратегията за развитие на Форума (2015-2019), както и оперативния план за дейността на БДФ за настоящата 2015 г.

Събранието избра и нов Управителен съвет в състав:

– Алексей Христов, Американска фондация за България;

– Людмил Каравасилев, Метро кеш енд Кери, България;

– Руслана Щилянова, Райфайзенбанк

– Светлозар Петров, Job Tiger;

– Симона Чаръкчиева, VIVACOM;

– Стойко Петков, фондация „Благотворител“;

– Цецка Радева, фондация „Светът на Мария“;