Кой спечели наградите „Еврика“ за 2014 г.

04.02.2015 | Новини

evrika-2014На 29 януари 2015 г. в НДК се състоя тържество, посветено на 25 годишнината от създаването на Фондация „Еврика“ и награждаване на лауреатите на наградите на фондация „Еврика” за 2014 г. за постижения в науката и за най-добър млад мениджър, изобретател и фермер. Тържеството се проведе под патронажа на Президента на Република България Росен Плевнелиев.
Наградата „Еврика“ за 2014 г. за постижения в науката бе присъдена на гл. ас. д-р Марияна Георгиева. Тя е магистър от Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и е ръководител „Радиоизотопна лаборатория“ и главен асистент в секция „Молекулярна генетика“ на Института по физиология на растенията и генетика на БАН. Има 10 публикации в международни и български научни издания, участвала е в редица научни проекти и форуми. Марияна Георгиева получи наградата за отличната защита на дисертационен труд на тема „Молекулярно-цитогенетична характеристика на геномния интегритет при ечемика“, който е с изразени елементи на иновативна разработка и отразява постиженията на българската биологическа наука.
„Млад изобретател“ на 2014 г. е Георги Симеонов Георгиев. Той е магистър по индустриално инженерство на английски език, докторант по мехатроника, роботика и автоматизирано инженерство в Техническия университет – София, и продуктов мениджър в „Индъстриъл трейдинг“ – официален представител на немския концерн „Фьорх“. Наградата бе присъдена за изобретението му „Пружинен клипс“, регистрирано като полезен модел в Патентното ведомство. С прилагането му се постига лесно и бързо отваряне и затваряне на скрепителни скоби при изграждане на тръбни инсталации, без да е нужно използване на инструменти.
За „Млад мениджър“ на 2014 г. журито избра Светлин Наков – бакалавър по информатика, магистър по разпределителни системи и мобилни технологии и доктор по компютърни науки в СУ „Св. Климент Охридски“. Той е съосновател и мениджър на Софтуерния университет („СофтУни“). От учредяването му през 2013 г. досега са проведени 8 подготвителни безплатни нива по „Основи на програмирането“. За трите приема през 2014 г. кандидатите са 5346, а в двете форми на обучение – присъствена и онлайн, студентите са над 700. „СофтУни“ има над 35 фирми партньори, които участват в обучението. Университетът разполага и с портал за работа, през който студентите кандидатстват за желаните от тях позиции. Досега над 20 млади хора са започнали работа в софтуерна компания.
За отлично представяне в конкурса за „Млад мениджър“ с почетен диплом бе награден Динко Танев – съдружник и управител на международната IT компания „Комфо“.
Георги Йорданов от Сливен получи наградата „Млад фермер“ на 2014 . Той е магистър от Русенския университет „Ангел Кънчев“ по специалността „Земеделска техника и технологии“ и е четвърто поколение земеделец. Самостоятелната си работа в областта на земеделието започва през 2003 г. Вече обработва 4200 дка собствена и арендована земя в землищата на селата Жельо войвода и Камен, Сливенски регион. Отглежда и 880 дка трайни насаждения от орехи, череши и праскови. По време на кампаниите по беритба на градините наема до 250 сезонни работници.
В конкурса сред младите фермери с диплом за отлично представяне бяха наградени Емил Димитров – земеделски производител от село Устрем, община Тополовград, и Милен Иванов – пчелар, земеделски производител от село Остров, област Враца.
Наградите „Еврика“ се  присъждат на млади хора за техните значими постижения в науката, за изобретения с голяма обществена значимост, за постижения в управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в развитието на селскостопански дейности. Те са ежегодни и стимулират най-добрите постижения в съответната област и популяризират сред обществеността най-талантливите и способни млади хора, тяхната дейност и успехи. Ограничителното условие е кандидатите да не бъдат по-възрастни от 35 години. Номинациите за носители на наградите са излъчени от обществени и стопански организации, научни звена и университети, от неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани журита във всяка област.
Източник: capital.bg и evrika.org
Снимка: evrika.org