Публична дискусия за обсъждане на предложенията за ЗИД на ЗЮЛНЦ

06.01.2015 | Новини

Български център за нестопанско право организира публична дискусия за обсъждане на предложенията за изменения и допълнения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД на ЗЮЛНЦ), публикувани от Министерство на правосъдието.

Дискусията ще се състои на 13 януари 2015 г. от 10:00 часа в Гранд хотел София, зала Триадица 2, гр. София.

Проектът на ЗИД на ЗЮЛНЦ, който ще бъде предмет на обсъждането, съдържа предложения за промени в няколко основни насоки:

– Регламентация на състава и функциите на Съвет за развитие на гражданското общество като консултативен орган към Министерски съвет. Съветът е предвиден като една от мерките за изграждане на работещо партньорство между държавата и гражданските организации, предвидени в Стратегията за подкрепа развитието на гражданските организации, приета от правителството в края на 2012 г.;

–  Регламентация на дейността и начина на управление на Фонд за подкрепа развитието на гражданските организации. Фондът също е предвиден в изпълнение на мярка в Стратегията и има за цел да подпомогне постигането на финансова устойчивост на гражданските организации в България;

– Изменения, касаещи регистрирането и отчитането на организации в обществена полза в Централен регистър при министерство на правосъдието, целящи улесняване на процедурите.

В срещата ще участват представители на Министерство на правосъдието и други държавни институции. Марис Йогева, изпълнителен директор на Естонската мрежа на неправителствените организации ще представи опитът на Естония при създаването на Съвет за развитие на гражданското общество и механизмите, чрез които се осигурява участие на представители на граждански организации в него.

Поради ограничения брой места в залата е необходимо да потвърдите вашето присъствие до 08. 01. 2015 г. на електронна поща: gro.l1716713562ncb@o1716713562fni1716713562 (лицe за контакт – Румяна Йотова).

Предварителна програма на събитието

10.00 – 10.30 Регистрация и кафе

10.30 – 10.45 Откриване, Министерство на правосъдието и Български център за нестопанско право

10.45 – 11.00 Представяне на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел – Министерство на правосъдието

11.00 – 11.30 Примерът на Естония, Марис Йогева, Изпълнителен директор, Мрежа на естонските неправителствени организации (NENO)

11.30 – 13.00 Дискусия

Модератор: Любен Панов, Български център за нестопанско право