Стартира програмата за социално предприемачество за нестопански организации – 2015/2016

04.06.2015 | Новини

   Най-добрите три бизнес плана ще получат 30 000 лева, за да  развият идеите си

Българският център за нестопанско право и Фондация УниКредит с подкрепата на Фондация „Америка за България“, започват набиране на кандидатури за участие в програмата за социално предприемачество за 2015/2016 г. Програмата включва обучения за развитие на стопанска дейност от неправителствени организации, съвети при подготовката на бизнес план за стартиране на дейността и участие в конкурс за най-добър бизнес план.Три неправителствени организации ще си разпределят награден фонд от 30 000 лева.

През 2014 г. в програмата се включиха 25 организации, от които седем достигнаха до финала и представиха своите бизнес планове пред авторитетно жури, съставено от бизнес лидери и потенциални инвеститори. Победителите в категория „Най-добра бизнес идея“ – Българска хранителна банка и в категория „Най-голям социален ефект“ – Сдружение „Онкоболни и приятели“, гр. Бургас получиха награди в размер на 12 000 лева всяка. Журито даде допълнителна награда от 6 000 лв. на Фондация „Конкордия България“, а партньорите ни от Ятото предоставиха допълнителна награда на Сдружение „Устойчиво общество“.

Описание на програмата
Програмата за социално предприемачество съдържа следните три етапа:

Първи етап – обучителни семинари, на които участниците ще се запознаят с основните теми, свързани с развитието на една идея и подготовката на бизнес план, както и с примери за успешен социален бизнес в България. В обученията освен презентации и съвети от практиката ще бъдат включени групови занимания и ролеви игри. Информация за обучителите от предходната година може да намерите на уеб сайта trainings.bcnl.org.

Втори етап – след приключване на обученията участниците ще имат на разположение три месеца, за да подготвят собствените си бизнес планове. По време на този етап те ще могат да получат безплатни консултации и да задават конкретни въпроси на консултантите на конкурса.

Трети етап – разработените бизнес планове ще бъдат оценени и най-добрите от тях ще бъдат представени пред специално жури, което ще определи победителите. Отличените проекти ще получат финансиране.

За кого е подходящо да кандидатства

Инициативата е подходяща за всички неправителствени организации, които развиват или имат намерение да развиват стопанска дейност в подкрепа на своята мисия и цели. За участие могат да кандидатстват НПО, които:

– съществуват повече от 1 година (т.е. регистрирани преди 30 юни 2014 г.);
– имат най-малко два успешно изпълнени проекта/инициативи в последните 2 години;
– имат годишни приходи над 10 000 лева за последната година (2014 г.) или повече от 20 000 лева за  последните две години (2013 и 2014 г.).В програмата може да се включат и организации, които са участвали в конкурса в предходни години, но не са получили награди.

Предимство при селекцията на участниците ще бъде давано на активни организации, които разполагат с добре подготвен екип и готовност да реализират бизнес идеята си. Основен критерий ще бъде мисията на организацията и връзката между нея и предложената идея за развиване на стопанска дейност.

Всички организации, които желаят да участват, трябва да попълнят електронен формуляр за кандидатстване

Формулярът се попълва и изпраща от официалният представител на съответната нестопанска организация. Моля бъдете кратки, ясни и конкретни при отговарянето на въпросите във формуляра – това ще Ви даде по-голям шанс при кандидатстването!

График

Срок за кандидатстване – 26 юни 2015 г.;
Обявяване на одобрените за участие кандидати – август 2015 г.;
Провеждане на първи обучителен семинар в София – 5-6 октомври 2015 г.;
Провеждане на втори обучителен семинар в София – 19-20 октомври 2015 г.;
Период за подготовка на бизнес плановете – ноември 2015 / януари 2016 г.;
Представяне на най-добрите бизнес планове пред жури – февруари 2016 г.За участие в обученията и конкурса одобрените кандидати трябва да заплатят такса, в размер на 100 лв. Организаторите поемат разходите на участниците за нощувки, храна и кафе-паузи през времетраенето на обученията.

Краен срок за получаване на документите е 26 юни 2015 година.

Инициативата се организира с подкрепата на Фондация УниКредит и Фондация „Америка за България“.