Предстои годишно Общо събрание на Български дарителски форум

20.03.2015 | Новини

Годишното Общо събрание (ОС) отчетно-изборно на сдружение “Български дарителски форум” ще се проведе на 27 април, във VIVACOM Art Hall, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 4 при следния Дневен ред:

1.    Представяне, обсъждане и гласуване на отчет на Управителния съвет за дейността на БДФ през 2014 г.
2.    Представяне, обсъждане и гласуване на годишен финансов отчет за дейността на БДФ за 2014 г.
3.    Представяне, обсъждане и гласуване на Стратегия за развитието на БДФ 2015 – 2019 г.
4.    Представяне, обсъждане и гласуване на оперативен план за дейността на БДФ през 2015 г.
5.    Представяне, обсъждане и гласуване на годишен бюджет за 2015 г.
6.    Освобождаване на досегашния УС на БДФ и гласуване на нов УС на БДФ.