Нов конкурс „Проект на Годината“ на фондация „Лале“

10.01.2014 | Новини

Фондация „Лале“ обявява конкурс „Проект на Годината“ за най-добри проекти на граждански организации в социалната сфера за 2013 година. Инициативата се провежда за девета поредна година в отговор на многото добри проекти, реализирани в България. Всеки един от тях е дело на хора, вложили много от себе си за успешното му изпълнение.

В конкурса са поканени да участват граждански организации, които през 2013 година са изпълнявали проект, насочен към подобряване на условията, възможностите и качеството на живот на групи от хора или на общността в дадено населено място, без разлика на размера и източника на финансирането, мястото на реализация, типа на дейностите или хората, които те обслужват.

Номинираните проекти ще бъдат оценени по резултатите; устойчивост на дейностите във времето; финансова ефективност; участие на целевите групи и местната общност; новаторство и приложимост на идеята в други населени места.

Проекти могат да бъдат номинирани от организации и лица. Формулярът за представяне може да бъде изтеглен от Интернет страницата на Фондацията www.tulipfoundation.net или получен по електронна поща ten.n1713725776oitad1713725776nuofp1713725776ilut@1713725776ofni1713725776.

Номинации се приемат до 7 февруари 2014 година по електронна или обикновена поща на адрес: Проект на Годината 2013, Фондация Лале, ул. Река Осъм 1, an. 2, София 1124.