Европейския ден на солидарност между поколенията – национална кампания за 29 април

10.04.2014 | Новини

Фондация Лале, Национална мрежа за децата и Асоциация „Родители” стратират  национална кампания за отбелязване на Европейския ден на солидарност между поколенията 29 април.

Идеяте е това да бъде ден за общуване, споделяне и зачитане. За шеста поредна година кампанията има за цел да провокира и насърчи разнообразни съвместни събития на хора от всички възрасти и да привлече вниманието на обществото към приемствеността, разбирането и човешката солидарност между хората.

Включете се и вие!

Организирайте събитие за хората, с които работите, местната общност, гости, приятели, колеги, партньори. Каквато и да е инициативата ви, важно е темата за солидарността между поколенията да присъства и да бъде разбираема, достъпна и интересна за участниците.

  • Събития, на които хора на различна възраст се срещат, разказват или обсъждат различни теми за връзките между поколенията;
  • Съвместни инициативи между деца, младежи и възрастни – концерти, конкурси, изложби, състезания, спортни събития, музикални и танцови представления, културни или традиционни събития и др.;
  • Срещи и разговори с творци, интересни хора, представители на местна власт или местни граждански организации, на които се обсъждат различни форми на солидарност и сътрудничество между поколенията и успешни примери на социално включване;
  • Други интересни идеи, които имате.

Поканете местните медии да се включат и да разкажат за инициативата ви.
Организаторите ще ви информират какви събития са организирани в други населени места, включили се в кампанията.

Разкажете за вашите инициативи, като ползвате формата и изпратете на: ten.n1716704181oitad1716704181nuofp1716704181ilut@1716704181ofni1716704181 до 23 април 2014.

Споделете с колеги, приятели и партньорски организации, за да може всички да станем част от Европейския ден на солидарност между поколенията заедно с милиони европейски граждани:-).