Пловдив е домaкин на изложба, която разкрива лицата на дарителството и благотворителността в България от края на ХІХ до средата на ХХ в.

20.02.2014 | Новини

Изложбата „Благодетели и дарителство в България – между идеала и реалността“ ще бъде открита в Пловдив на 24 февруари от 17:00ч. в Център за съвременна история, ул. „Ангел Букурещлиев“ №14, и ще продължи до 14 март.

Във фотографии и документи експозицията предстява българи, дарили имоти и средства, за да направят „благодеяние” в полза на хората и страната си. Благодарение на тяхната щедрост се изграждат училища, читалища, библиотеки и паметници, откриват се болници, приюти за сираци и самотни възрастни хора, отпускат се стипендии за образование, дават се пари за наука и култура, за сънародници, останали извън пределите на страната ни. Всички тези страни на дарителската традиция са показани тематично в отделни табла.

Специално място в експозицията е отделено на някои от най-изтъкнатите български филантропи – Васил Априлов, Петър Берон, Евлоги Георгиев, Иван Евстр. Гешов, Димитър Ценов, Димитър Хадживасилев, Димитър Кудоглу, Йорданка Филаретова и др. Наред с тях са представени и по-неизвестни личности, с различно образование, професия и материално състояние, които са инвестирали парите и имуществото си за различни обществени каузи. Според възможностите си дарители стават хиляди учители, университетски преподаватели и учени, лекари, държавни чиновници, представители на православния клир, военни и стопански дейци.
Във фотографии и текстове изложбата представя и социалните аспекти на благотворителното дело в България – многобройните безплатни ученически трапезарии в градове и села, летните ученически колонии, приютите за сираци и бедни самотни възрастни хора, здравните заведения, открити и издържани със средства на богати българи или по обществена инициатива.

Изложбата се основава на материалите от тритомната Енциклопедия, посветена на дарителите и дарителството в периода на Третата българска държава. Автори на изложбата са доц. Росица Стоянова от Института за исторически изследвания при БАН и Цветана Величкова от Научния архив на БАН. Художественото оформление е дело на Константин Коцев. Инициативата за нейното създаване и финансово обезпечаване принадлежи на Американска фондация за България и Български дарителски форум.