Седма годишна дарителска конференция на БДФ: Филантропията- начин на употреба

09.12.2014 | Новини

BDF_Conference7-мата годишна дарителска конференция на Български дарителски форум ще се проведе на 11 декември 2014 г. в София, хотел Шератон, зала Средец от 9.00 ч.

Събитието традиционно събира компании и фондации – дарители, други граждански организации, индивидуални филантропи, медии.

Събитието ще постави във фокуса на вниманието на аудиторията теми, свързани с филантропията и гражданското общество.

Лектори от Европа и САЩ ще споделят своите гледни точки за взаимоотношенията между донорите, държавата и неправителствените организации в Централна и Източна Европа, за социалното предприемачество като двигател на важни промени,
за измерването на ефекта от социалните инвестиции на организациите и за разказването на дарителски истории като средство за вдъхновение и мотивация на дарителите.

Ако желаете да бъдете участник в дискусиите, можете да изпратите попълнен регистрационен формуляр на адрес: gro.a1709026594iragl1709026594ubfd@1709026594avoli1709026594rikb1709026594

Подробности за събитието: https://www.dfbulgaria.org/2014/daritelska_konferencia_bdf_2014/

Програмата