Български център за нестопанско право и Български дарителски форум със становище относно работния вариант на наредба за „Отговорен хазарт“, разработена от Министерство на финансите

03.04.2014 | Новини, Становища

Предлагаме ви становището на Български център за нестопанско право (БЦНП) и Български дарителски форум (БДФ) във връзка с работния вариант на наредба, разработена от Министерство на финансите за „Отговорен хазарт“.

Наредбата се подготвя във връзка с промяна в Закона за хазарта, която предвижда внасянето на годишни вноски от хазартните оператори в Комисията по хазарт, с цел финансиране на дейности, свързани с предпазване на младите хора от хазарт, превенция и лечение на хазартна зависимост, отговорна реклама и т.н. (чл. 10а).

В свое становище до Министерството на финансите БЦНП и БДФ настояват: – по-ясно и конкретно да бъдат дефинирани областите на подкрепа, заложени в Наредбата. В момента зададената дефиниция позволява само подкрепа за инициативи, пряко свързани единствено и само с превенцията на хазарт, но не и на други обществено-полезни дейности с важен социален  ефект.

По-точно да бъдат определяни възможните получатели на средства. Така зададената рамка позволява получател да бъде всеки, докато организациите смятат, че това би трябвало да бъдат само НПО, регистрирани в обществена полза.

Да се подобри заложената в наредбата процедура за разпределянето на средства, която според БЦНП и БДФ е недостатъчно гъвкава и прозрачна по отношение на дефинирания изпълнител (Държавна комисия по хазарт) и по отношение на механизма за разпределяне на средствата.

Конкретните предложения можете да видите в Становище БЦНП и БДФ.

Работният вариант на Наредба за отговорен хазарт.