Европейският устав на фондациите не беше приет и това е крачка назад в дейността им в полза на гражданите

26.11.2014 | Новини, Становища

В съвместна декларация Европейският център на фондациите (EFC) и Мрежата на дарителските организации и фондации в Европа (DAFNE), които представляват над 7 000 фондации и асоциации на дарители, изразяват своето силно разочарование от неуспешния опит на представителите на 28-те държави членки на ЕС да постигнат консенсус относно Европейския устав на фондациите (ЕУФ) по време на срещата им в Брюксел на 19 ноември.

ЕУФ е документ, който улеснява трансграничната работа на фондациите в обществена полза. Той им осигурява еднакви условия на дейност в целия ЕС, по-добра правна среда и по-ниски административни разходи. Дава възможност на дарителите сигурно и лесно да подкрепят обществени каузи отвъд границите на собствените си страни и да набират следства за тях и в крайна сметка – увеличава ресурсите за обществени блага.

Съвместна декларация на EFC и DAFNE – BG/EN