Годишните награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите

27.02.2014 | Новини

Наградите за отговорен бизнес 2013 на Българския форум на бизнес лидерите бяха връчени на тържествена церемония снощи в София Хотел Балкан. Рекорден брой компании участваха в единайсетото издание на най-престижния конкурс в областта на корпоративната социална отговорност в България. За отличията се състезаваха 56 компании от цялата страна, с 10% повече от предишната година. Победителите бяха определени от независимо жури от изтъкнати личности от областта на бизнеса, медиите, правителствения и неправителствения сектор. Негов председател за пета поредна година бе кметът на София Йорданка Фандъкова

Сред наградените бяха и някои от членовете на Български дарителски форум – голямата награда в традиционно силната категория „Инвеститор в обществото”награда заслужи GLOBUL за проекта „GLOBUL подкрепя създаването на Дневен център за хора с интелектуални затруднения”. Центърът  създава подходяща среда за адаптация в обществото на хората с леки интелектуални затруднения, като им осигурява независимост и така подпомага дългосрочното решаване на този значим социален проблем.

На второ място бе класирана Райфайзенбанк за дарителската инициатива „Избери, за да помогнеш”, с която обществено значими проекти на неправителствени организации, болници, пациентски организации и други получават финансова подкрепа. Третото място в категорията бе отсъдено на Пощенска банка за проекта „The No Project/PLAY 4 CHANGE“, чиято основна цел е да повиши информираността в обществото по проблема с трафика на хора и да промени съществуващите поведенчески модели спрямо престъпната практика.

В категорията  „Инвеститор в човешкия капитал” Мобилтел получи втората награда за проекта „Top Performers Program“, който цели да мотивира и признае заслугите на професионалистите с изключителни постижения в компанията.

Целта на Годишните награди за отговорен бизнес е да насърчат отговорното поведение на компаниите, като покажат, че успешният и устойчив бизнес инвестира и в обществени каузи, както и да демонстрират най-добрите практики. Наградите са национални и за тях могат да бъдат номинирани компании от цялата страна независимо от големината или сектора, в който работят. Критериите за определяне на победителите са полза за обществото, работа в партньорство с други организации, ангажираност на целия екип на компанията в осъществяването на проектите, продължителност и последователност на инициативата, новаторство и оценка от страна на обществото.

Повече за останалите победители в различните категории прочетете тук.