Анализ на дарителството в България през 2014 г.

09.11.2014 | Анализи

Дарената сума от компании, фондации, еднолични търговци и физически лица през 2014 г. е 113 303 205 лв. Това е ръст с близо 5%, сравнено с 2013 г., а в цифри – ръст с 5 737 507 лв.

За първа година от 7 години насам най-големите дарители в страната са фондациите. Даренията от тях са на обща стойност 66 956 934 лв. и това прави увеличение с близо 26% сравнено с предходната година. Така, практически, даренията, направени от фондации, са близо 60% от всички дарения за страната.

Най-подкрепяните сфери от страна на фондациите са социални дейности,
образование и наука, човешки права и развитие на гражданското общество.

Бизнесът е дарил 37 955 210 лв. и така за втора поредна година отбелязва спад в обема дарения спрямо предходните години. За 2014 г. спадът е с малко над 25% сравнено с предходната 2013 г. Наред с обемите, намалява и броят на компаниите дарители – спадът е с 45% спрямо 2013 г., или в цифри – 2 414 компании по-малко са декларирали направени дарения.

Проведеното през юли 2015 г. социологическо проучване на агенцията „Алфа Рисърч“ показва, че въпреки спада на дарените средства през 2014 г., бизнесът се опитва да поддържа своите общественозначими приоритети и сфери, като запазва проектите, които традиционно подкрепя, но намалява обема на финансиране. С над 50% се увеличава нефинансовата подкрепа (на стоки и услуги) от бизнеса.

Общият обем на набраните дарения от физически лица през 2014 г. е 7 905 087 лв. което е съществено увеличение на обема дарения от хора – с над 35% спрямо 2013 г. По данни на НАП през 2014 г. обемът на даренията от граждани нараства с над 24%, но намалява броят им – с 56% спрямо 2013 г. (2 764 са даренията през 2014 г., докато 6 345 са в предходната година).
Съществено е и увеличаването на сумата от даренията чрез SMS и телефонни обаждания – с над 57% спрямо 2013 г.

Цялото проучване можете да намерите  ТУК.