ФПББ организира конференция „Партньорство за социални предприятия в България“

20.03.2014 | Новини

На 24 март 2014 г., понеделник, от 09:00 до 17:00 ч., в зала Мусала 1 на хотел Хилтън – София, Фондация „Помощ за благотворителността в България” (ФПББ) организира конференция на тема „Партньорство за социални предприятия в България” с участието на български и британски експерти.

Проектът се изпълнява от ФПББ в партньорство с британската организация Social Enterprise Coalition UK и с асоцииран партньор Дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии“ – Министерство на труда и социалната политика.

Общата цел на проекта е да съдейства за промяна в модела на социално включване на широк кръг уязвими групи граждани в обществото и подобряване качеството им на живот чрез подкрепа за развитие на устойчив сектор на социалните предприятия в България.

Темите на конференцията са преглед на текущото състояние в областта на социалното предприемачество в България, споделяне на британския опит, представяне на регулативната рамка и идеи за нейното подобряване, представяне на плана за действие в областта на социалната икономика в България за 2014-2015 и др.

Конференцията е в рамките на проект  BG051PO001-7.0.07-0199-C0001 – „Партньорство за социални предприятия в България“, финансиран от Европейската комисия чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Република България.

Още по темата прочетете тук