Започва третото издание на конференцията „Идеите – това сме ние“

02.09.2014 | Новини

От 3 до 6 септември 2014 в София ще се проведе третото издание на конференцията „Идеите – това сме ние“.

ideite3Фондация „Помощ за благотворител-
ността в България”
и създаденият към нея Център за обучения и социално предприемачество „Ринкли“ отпускат стипендии на 15 участници в конференцията. Стипендиите ще покрият разходите по настаняването и пътните на младежи, живеещи извън София.

Неин организатор е „Обединени идеи за България“ – неправителствена организация, съставена от български студенти от страната и чужбина, която насърчава младото поколение да се включва активно в моделирането на бъдещето, да бъде социално ангажирано и да реализира граждански проекти.

В рамките на конференцията участниците ще бъдат разделени на 10 екипа според предпочитанията и индивидуалните си интереси. Със съдействието на гост-лектори те ще обсъждат някои от основните предизвикателства, пред които е изправена България в съответната обществена сфера:

1. Градска среда /Умният град; Спирките на градския транспорт – удобни, полезни, красиви!?/
2. Журналистически екип /Медийно отразяване на „Идеите – това сме ние 3″/
3. Икономика /Икономика на споделянето – новата реалност; Подобряване на нивото на финансова грамотност/
4. Култура /Dance Priority – тласък за развитие на танцовото изкуство в България; Късометражно кино/
5. Наука и технологии /Дупката между науката и бизнеса в България; Социалният потенциал на новите технологии/
6. Образование /Управленски умения в училищата; Изграждане на обща визия за образованието от всички заинтересовани страни/
7. Образование /Дигитални иновации в образованието; Преход от образование към заетост/
8. Околна среда /Мястото на бизнеса в едно по-зелено общество; Място на технологиите в едно по-устойчиво бъдеще/
9. Право /Проблемът с липсата на практика; Възможности за правна закрила/
10. Социални политики /Интегриране на бежанци в обществото; Втори шанс за интеграция на сираци/