Фондация Лале връчи наградите за Проект на годината 2013 за НПО в социалната сфера

25.03.2014 | Новини

За девета поредна година фондация „ЛАЛЕ“ награди трите най-добри проекта на миналата година, насочени към подобряване на социалния статус на деца и младежи, излезли от социалните домове, както и в подкрепа на бежанците в България.

Сред наградените е проекта на Българския дарителски форум и група доброволци „В помощ на бежанците“, създаден за да подкрепи и осигури храна на бежанците в кризисните центрове у нас.

Работата на доброволците позволи на хората в лагерите да водят нормален живот в непозната и много стресова за тях ситуация. Общността, в която се намират лагерите, показа огромна съпричастност, сила и помощ от страна  на доброволците. Много хора организират събития, събират дарения, работят за забавление и образоване на децата, говорят, общуват и разказват на другите хора за ситуацията, учат на толерантност. Групата на доброволците продължава да се разраства и в този момент.

Другите две отличия бяха дадени за проект “Социално предприятие – форма за подобряване социалния статус на младежи, напускащи институции” на Сдружение „Център Отворена врата“ Плевен в партньорство с община Пордим и проект „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години в българия“ на „Надежда и домове за децата“ клон България.

Наградените проекти са определени от жури в състав – Виолина Маринова, Председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК; Никола Добрев, Главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД; Севда Шишманова, Програмен Директор на Българска Национална Телевизия; Огнян Донев, Председател на Конфедерация на Работодателите и Индустриалците в България /КРИБ/ и Н. Пр. Аник ван Калстър, Посланик на Белгия. Наградите са специално изработени от проф. Георги Чапкънов.