Стартира новият конкурс на социално-образователния проект „1000 стипендии“ за ученици от 6-и до 11-и клас в цялата страна

13.03.2014 | Новини

ПРОЕКТ „1000 СТИПЕНДИИ“ е национален конкурс за ученици от 6-и до 11-и клас, организиран за осми пореден път от фондация „Комунитас“. В него може да се включи всеки ученик в тази възрастова група, като за това е необходимо под формата на есе да представи знанията и разсъжденията си по предмета, в който се чувства най-уверен.

„1000 стипендии“ е социално-образователен проект, затова обръща специално внимание на деца от малки населени места, на деца от семейства с нисък семеен доход, на деца, лишени от родителска грижа, с инвалидност или други сходни обстоятелства. Чрез стипендиите проектът се стреми да подпомогне деца в затруднение, затова и техният дял е 60 % от финалистите.

Проектът цели да създаде условия за социална мобилност и „прескачане“ на социални граници, което най-ефективно може да стане чрез образованието. За своя водеща ценност „1000 стипендии” издига книгата и четенето и е твърдо срещу плагиатството.

Чрез този конкурс фондация „Комунитас“ осигурява годишна стипендия, която се състои от финансова част, достъп до професионални консултации и кредит за книги. В проекта могат да кандидатстват и учители, които заявяват желание да подпомагат ученика в учебния процес.

Срокът за кандидатстване е от 20 февруари 2014 г. до 14 април 2014 г.

Формуляр за участие
Условия за кандидатстване
Допълнителна информация

Всички формуляри и още информация можете да намерите и тук.