Заключителна конференция по проект „Вяра в семейството“

19.11.2013 | Новини

Фондация Лале и УниКредит Булбанк организират заключителна конференция по проект „Вяра в семейството”. Събитието ще бъде на 20 ноември в заседателна зала
в централата на УниКредит Булбанк, пл. „Св.Неделя”, София.

Програма „Вяра в семейството” е иновативна за България. В рамките на 2 години бе адаптиран и въведен съвременен демократичен метод за подкрепа на деца и семейства – фамилна групов конференция. Моделът насърчава участие и отговорност на семейството. Реализирането на програмата има директен ефект върху възможностите за ранно идентифициране на случаи на деца, застрашени от настаняване в институция, отпадане от училище, недостатъчна грижа в семейството, насилие и др.

Проектът „Вяра в семейството“ реализран от Фондация Лале, Уникредит Булбанк и Фондация УниКредит получи наградата за „Най-сполучливо партньорство” между компания и фондация на наградите на Български дарителски форум „Най-голям корпоративен дарител“ 2013. Наградата бе определена чрез гласуване на членовете на БДФ, които избираха измежду 11 номинации в тази категория.