АКЦИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЕННИ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ БЯХА РЕАЛИЗИРАНИ СЪВМЕСТНО ОТ WWF И SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК

04.02.2013 | Новини

Множество мащабни акции по залесяване, подготовка на почвата и изграждане на инфраструктура бяха извършени през 2012 г. в рамките на съвместен проект, изпълняван от международната природозащитна организация WWF и Societe Generale Експресбанк.
Стартирал през миналата година, до края на 2013 г. проектът за възстановяване на редки и застрашени видове в 10 природни парка в България обхваща серия инициативи. В това число влизат залесяване на 20 000 кв.м. с ценни дървесни видове и отглеждане на млади гори на площ от 100 000 кв.м. в Странджа по т.нар. Саарландски метод, при който се използват най-щадящите природата техники за добив на дървесина.

До края на 2013 г. в рамките на инициативата върху площ от 7 000 кв.м. ще бъдат засадени редки и застрашени растителни видове като върба, ясен, бяла и черна топола и др. Предвижда се и възстановяването на 3000 кв. м. с характерни странджански растения като колхидски джел и тис.
За две години програмата ще обхване общо над 130 000 кв. метра природни паркове.